1. Aalayamum Udal Thakuthikalum
2. Aasiramam
3. Aanma Aalaikal

4. Sakarangalum Suvasamum
5. Saptha Swarangal
6. Sithar Ragasiyangal

7. Sitharkalin Pathai
8. Sitharkal
9. Gyana Ragasiyam

10. Thathuvam Sathiya Dharisanam
11. Thikada Sakaram
12. Thirunthungal Thirupam Peruveerkal

13. Nirvikalpa Thiyanam
14. Pancha Bootha Sakthikal
15. Pancha Bootha Dhiyanam

16. Punithanama Bhakthi
17. Paribashai Saptha Alai Aanma Alai
18. Maiporul

19. Yogi Prana Kalai—-1
20. Yogi Prana Kalai—-2
21. Yogi—-Vaasi

22. Raagu–Kethu
23. Visathirku Visame Murivu
24. Jeevanum Deepamum

25. Aalayam Dhiyanalayam Valipaadu
26. Agasathanai Aathmasathanai
27. Arutkodai

28. Aranerichaaram
29. Astagacha Deepam
30. Uyarvu

31. Uyire Guru
32. Oomai Natham
33. Eaelu Adu

34. Oli Dhiyanam
35. Guru
36. Sagaja Samanilai

37. Saptha Alaikal
38. Anbarin Anupavam
39. Anbarkalin Anupavangal

40. Samam Dhamam
41. Samathi Nilai
42. Sangiya Yoga Samathinilai

43. Chidambarachakaram
44. Sithagyani
45. Sithamaarkam

46. Sithapporul
47. Sithar
48. Sitharkalin Paathai

49. Sitharkalin Sabhai
50. Sinthana Sakthi
51. Suyadharisanam SuryaDharisanam

52. Gyanaragasiyam
53. Gyanavazhi
54. Gyanasudar

55. Gyani Aagungal
56. DasaDeetchai
57. Dhavaragasiyam

58. Dhanamum Dhavamum
59. Dhigadachakkaram
60. Dhyanam

61. Thirumoolar
62. Deepangalum Payangalum
63. Nallavan–Vallavan

64. Netrikanviboothi Ragasiyam Netriyil Vetri
65. Param
66. Paribhashai

67. Paribashai Saptha Alai Aanma Alai
68. Prapancha Dhyanam
69. Brahma Vithai

70. Pirappu
71. Punithamana Bhakthi
72. Poorana Yogam

73. Mandhira Yogam
74. Malar Dhyanam
75. Manam Gunam Oli Pera

76. Mukthi Nilai
77. Manam
78. Maei–Maeiporul

79. Yogam
80. Ragasiyam–Atcharangal
81. Vidhi

82. Vetri Verkai
83. Verupaadu
84. Sri Suriya Vithai