ஈஸ்வரா ஓம் ஈஸ்வரா

மனிதன் மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து வாழ வேண்டியிருக்கிறது. மனம் அடிக்கடி சிதறுவதால் தீய உணர்வுகள் சந்தர்ப்ப வசத்தால் ஆட்கொள்கின்றன. அதனால் மனிதன் மற்றவர்களுடன் சந்தோஷமாக வாழ்க்கையை வாழத் தவறவிடுகிறான்.

ஈஸ்வரப்பட்டர் அறக்கட்டளைக்கு நன்கொடையாக


உங்கள் தேசியத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்